Rubber Recycling Overpelt

Kies de juiste weg, kies milieubewust!

in·za·me·len (zamelde in, heeft ingezameld)

1 bijeenbrengen Het bijeenbrengen van gebruikte banden en transporteren naar de fabriek in Overpelt

re·cy·cling (de; v(m))

1 het opnieuw gebruiken van afvalstoffen Het opnieuw gebruiken van gebruikte banden door hergebruik en vernieuwing.

pro·duc·tie (de; v; meervoud: producties)

1 voortbrenging van goederen 2 hetgeen is voortgebracht Het voortbrengen van een nieuw grondstof rubbergranulaat uit hetgeen wat eerder is voortgebracht als autoband.

Computer-Granulaat

WAAROM RRO?

Voor het behoud van een leefbare omgeving met verstandig gebruik van onze bestaande middelen.

Kies de juiste weg, kies milieubewust!
Milieubewust = 100% recycleren
Recycleren is Rubber Recycling Overpelt

Rubber Recycling heeft ook een ophaalservice!